web_icon social_insta_icon circle_arrows_icon date_icon lineup_play_icon play_icon uber_icon booking_icon airbnb_icon location_icon social_sf_icon social_fb_icon social_tw_icon ticketswap_icon share_icon alarm_icon arrow_down_icon heart_icon empty_heart_icon plus_icon arrow_icon account_icon ftp_logo mobile facebook whatsapp twitter instagram cancel-circle ticket min plus icon_kruisje_fill icon_kruisje_line going like shirt id crowd track tent sun tickets location date itunes weblink icon_search

< Voorwaarden Follow the Beat Festivalsquad 2023 versie 1.00

 1. Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het "Festivalsquad" programma van Follow the Beat B.V, gevestigd te Amsterdam (KvK-nummer 67234283), hierna te noemen "FTB".
  2. Het doel van het Festivalsquad programma is om jongeren te helpen een inhaalslag te maken en in de aankomende jaren zoveel mogelijk (nieuwe) festivals te ontdekken. Jongeren zijn de afgelopen jaren namelijk veel festivals misgelopen door corona en hebben niet geleerd of zijn het afgeleerd om te genieten van festivallen en /of veel te festivallen. FTB stelt daarom, in samenwerking met verschillende festivals, duizenden festival tickets beschikbaar die binnen een exclusieve invite-only groep van enthousiaste jonge festivalgangers (de "Festivalsquad") gratis (met uitzondering van een paar euro administratiekosten) zullen worden weggegeven.

    
 2. Looptijd & deelname

  1. Het programma loopt van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023. Indien succesvol zal het programma daarna mogelijk worden verlengd.  
  2. Deelname aan het programma is op basis van uitnodiging (invite-only). FTB zal potentiële Festivalsquad leden zelfstandig benaderen en hen vragen om een aanmeldingsformulier in te vullen. Na beoordeling van de aanmelding zal de persoon wel/niet worden toegelaten tot de Festivalsquad.
  3. Door het aanmeldingsformulier (of een vergelijkbaar document) in te vullen ga je akkoord met deze Festivalsquad voorwaarden en ons privacy statement.
  4. Minimum leeftijd voor deelname aan de Festivalsquad is 17 jaar. 
  5. Deelname is uitgesloten voor een ieder niet woonachtig in Nederland.
  6. Deelname aan het programma is gratis (met uitzondering van de administratiekosten bij het claimen van tickets). Er zijn dus ook geen abonnementskosten.
  7. Als Festivalsquad lid ben je gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 3. Opzeggen

  Als Festivalsquad lid mag je te allen tijde je deelname aan de Festivalsquad stopzetten. Indien je uit de Festivalsquad wilt, mail dan met [email protected]
 4. Werkwijze

  In de testfase werkt het Festivalsquad programma als volgt:
  FTB stuurt (idealiter) één keer per maand een mail naar alle Festivalsquad leden met daarin een opsomming van de beschikbare festivals. In die mail staat een link om tickets te claimen. Via die link kan je als Festivalsquad lid doorgeven naar welke van de aangeboden festivals je wilt en daarmee de "tickets claimen". Je mag tickets claimen van zoveel verschillende festivals als je wilt, behalve als de deelnemende festivals op dezelfde dag vallen. In dat geval mag je maar één festival per dag kiezen. 

  Omdat er een gelimiteerd aantal tickets beschikbaar zijn werken we op basis van "wie het eerst komt, wie het eerst maalt" en "op=op". Als er meer tickets geclaimed zijn dan dat er tickets beschikbaar zijn, dan zullen de Festivalsquad leden die als eerste de tickets geclaimed hebben als eerste tickets krijgen. Zo werken we de lijst af, totdat de tickets op zijn. Als de tickets op zijn dan kunnen de overgebleven Festivalsquad leden geen tickets meer claimen voor dat festival. 

  Zodra je een ticket geclaimed hebt, krijg je een betaalverzoek via Instagram om de administratiekosten van €5,- per ticket te voldoen. Je hebt 24 uur om de betaling te voldoen. Zodra de betaling is ontvangen zullen we de tickets naar je toe sturen, de tickets voor je reserveren of we zetten je op de speciale Partysquad gastenlijst van het desbetreffende event. Het kan per festival verschillen welke methode er gebruikt wordt. Je krijgt hier altijd meer informatie en een bevestiging van.

  Op de dag van het evenement kun je bij de ingang van het festival melden. Let op! Dat je altijd je ID meeneemt. Bij aankomst zal je naam namelijk worden gecontroleerd en genoteerd. FTB zal op basis hiervan achteraf controleren of je daadwerkelijk naar het event bent geweest.


 5. Voorwaarden

  1. Je krijgt altijd 2 tickets aangeboden, dus je kan altijd een vriend of vriendin meenemen. Die vriend of vriendin hoeft geen Festivalsquad lid te zijn.
  2. Je kan per festival maximaal één set van 2 tickets claimen.
  3. Je bent nooit verplicht om de aangeboden tickets te accepteren / te claimen.
  4. Als je tickets niet claimed ben je nergens toe verplicht.
  5. Indien je voor de 10e keer op rij de aangeboden tickets niet accepteert, dan wordt je door FTB uit de Festivalsquad gezet.
  6. Als je tickets claimed dan:
   1. rekent FTB €4,- tot €5,- aan administratiekosten per ticket.
   2. ben je ook echt verplicht om naar het event te gaan. (Anders maken we natuurlijk graag andere Festivalsquad leden blij met de gratis tickets.)
   3. ben je verplicht je de volledige reguliere ticketprijs alsnog volledig betalen als je niet naar het event gaat (een no-show).
  7. Door tickets te claimen zeg je toe de volledige reguliere ticketprijs alsnog volledig te betalen als je niet naar het event gaat. 
  8. Je kunt tot één week voor het event je tickets unclaimen en teruggeven aan FTB, als je toch niet naar het event kan of wilt gaan. Daarna kan dat niet meer. 
  9. Het overlijden van een familielid, ziekte, een blessure, regen, problemen met het openbaar vervoer, files, afzegging van de vriend of vriendin met wie je naar het event zou gaan, etc. geen redenen om een no-show te rechtvaardigen. In deze gevallen zal bij een no-shows het volledige ticket bedrag wel alsnog in rekening gebruikt moeten worden. Alleen bij extreem natuurgeweld, landelijke verkeersinfarcten, onverwachtse overheidsmaatregelen, een epidemie, een oorlog en andere van dit soort uitzonderlijke/ extreme situaties geldt er overmacht en wordt bij een no-show het volledige ticket bedrag niet alsnog in rekening gebracht. 
  10. De administratiekosten worden helaas in geen enkel geval vergoed of terugbetaald.   
  11. De Festivalsquad tickets of gastenlijst plekken kunnen en mogen absoluut niet weggegeven of verhandeld worden. Indien er wordt geconstateerd of wordt vermoed dat de entreebewijzen wel worden weggegeven of verhandeld, worden de entreebewijzen ongeldig gemaakt.De entreebewijzen plekken staan altijd op naam. Dus je moet altijd je ID laten zien bij de ingang van het event. We zullen op basis van de gecontroleerde namen bij de ingang bepalen wie daadwerkelijk is geweest of niet.
 6. Rol van Follow the Beat

  1. FTB faciliteert het weggeven van tickets aan de Festivalsquad leden. 
  2. FTB draagt geen verantwoordelijkheid op en rondom de evenementen en is dus in geen enkel geval aansprakelijk voor schade.
  3. FTB heeft geen invloed op de evenementen zelf en dus ook niet op de doorgang van de evenementen.
  4. Indien een evenement geannuleerd wordt, dan vervallen de entreebewijzen. Administratiekosten worden niet vergoed of teruggegeven.
  5. Deelnemende evenementen behouden het recht je de toegang te weigeren/ ontzeggen overeenkomstig met hun algemene voorwaarden. Bijvoorbeeld op basis van leeftijd. Let op! Deelnemende evenementen hanteren mogelijk een andere minimale leeftijdsgrens dan die van FTB.
 7. Overig

  1. De entreebewijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten en/of entreebewijzen voor andere evenementen en/of andere datums.
  2. Festivalsquad leden kunnen geen aanspraak maken op een vervangende entreebewijzen en/of vervangingswaarde.
  3. Bij meerdaagse evenementen zijn de entreebewijzen in sommige gevallen alleen geldig voor een gedeelte van het evenement (bijvoorbeeld één van de dagen). In dat geval zal FTB dit duidelijk aangeven.
  4. Aan deelname aan het programma kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemers hebben geen recht op compensatie.
  5. FTB is gerechtigd om de voorwaarden, ticket aanbod en/of (administratie)kosten tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
  6. In geval (van een verdenking) van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van het programma behoudt FTB zich het recht voor om Festivalsquad leden uit te sluiten, niet tot het uitkeren van entreebewijzen over te gaan en/of entreebewijzen te laten vervallen.
  7. Indien bij de aanmelding onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft FTB het recht het Festivalsquad lid van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten de entreebewijzen niet uit te keren.
  8. Bij weigering van de entreebewijzen vervallen deze terug aan FTB. 
  9. Festivalsquad leden zijn tijdens het bezoeken van de deelnemende evenementen verantwoordelijk om goed voor hun eigen gezondheid te zorgen.
  10. FTB en de met haar samenwerkende festivals kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit het Festivalsquad programma en/of de beschikbaar gestelde entreebewijzen.
  11. FTB is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken entreebewijzen. FTB verleent geen garanties op de door haar te verstrekken entreebewijzen.
  12. Vragen en klachten over de actie kunnen worden gemaild naar: [email protected]
  13. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijf- en/ of spelfouten.
  14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist FTB.
 8. Privacy

  1. Dit privacy statement is een aanvulling op ons algemene privacy statement. In de gevallen waar de bepalingen met elkaar botsen, gaan de bepalingen van dit privacy statement voor.
  2. Om mee te doen aan het programma moet je verplicht persoonsgegevens, zoals: je voornaam, achternaam, leeftijd, geslacht, provincie, woonplaats, Instagram accountnaam en e-mailadres achterlaten.
  3. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om de minimale leeftijd te controleren, de prijs op naam te kunnen zetten en de prijs naar de winnaars te kunnen versturen.
  4. De gegevens van de winnaars worden alleen met de deelnemende evenementen gedeeld, zodat zij de eventuele entreebewijzen kunnen versturen en/of de identiteit van de bezoekers kunnen controleren bij de ingang van het evenement.
  5. Deelnemers wordt gevraagd om nog meer informatie achter te laten, zoals: geslacht, woonplaats/ provincie en festival voorkeur.
  6. Deze informatie wordt gebruikt om de interesse naar deelnemende festival te identificeren. 
  7. FTB zal de persoonsgegevens van Festivalsquad leden niet met andere partijen delen. 
  8. FTB kan de gegevens zelf gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals: het versturen van een nieuwsbrief, het promoten van soortgelijke evenementen, het analyseren van statistieken, het optimaliseren van de website en het plaatsen van advertenties.
  9. FTB bewaart je gegevens ten minste twee jaar, maar mogelijk langer indien noodzakelijk voor bovenstaande doeleinden.
  10. Vragen en klachten over ons privacy beleid kunnen worden gemaild naar: [email protected]