Privacy policy

Wij zijn Follow the Beat B.V. (“FTB“). Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonsgegevens van jou nodig om onze website / diensten te kunnen aanbieden.

 

Met het begrip persoonsgegevens bedoelen wij informatie waarmee je als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd (de “Persoonsgegevens“). Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG“).

 

In deze verklaring lees je welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom (de “Privacy Policy“). Verder lees je hoe wij deze Persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken.

 

De Privacy Policy is van toepassing op onze website(s): www.followthebeat.nl, www.goudenfestivalticket.nl, www.followthebeatapp.com én de Follow the Beat festival app (samen het “Platform“) en de diensten of producten die wij aanbieden (de “Diensten“). Wij behandelen jouw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies (de Relevante Wetgeving).

 

 

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om ons Platform en onze Diensten te gebruiken.

 

 

Verwerking van Persoonsgegevens

Om aan jou ons Platform en onze Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij jouw Persoonsgegevens.

 

 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw Persoonsgegevens?

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens in de zin van de Relevante Wetgeving. Onderaan deze Privacy Policy tref je onze contactgegevens aan.

 

 

Welke Persoonsgegevens verwerken wij, op welke grondslag en voor welke doeleinde(n) gebruiken wij ze?

Als je gebruik maakt van ons Platform en onze Diensten, kunnen wij daarvoor jouw Persoonsgegevens nodig hebben. Wij mogen jouw Persoonsgegevens verwerken, omdat wij ons houden aan de Relevante Wetgeving. Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens namelijk alleen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst met jou;
 • om te voldoen aan een wettelijke plicht;
 • voor een gerechtvaardigd belang van ons, nadat jouw belangen zijn afgewogen; en
 • als jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking van jouw Persoonsgegevens toereikend, relevant en beperkt is tot wat wij nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt. In de onderstaande tabel lees je (1) welke Persoonsgegevens (2) voor welke doeleinden (3) op welke grondslagen wij verwerken.

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden jouw Persoonsgegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

 

 

Hoe komen we aan jouw Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens direct van jou ontvangen:

 • wanneer je je meegedaan hebt aan één van onze winacties;
 • wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • wanneer je meedoet aan één van onze enquetes; en
 • wanneer je een account aanmaakt in onze mobiele applicatie (de Follow the Beat festival app).

 

 

Ben je verplicht jouw Persoonsgegevens te delen met ons?

In sommige gevallen is de verwerking van jouw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij onze Diensten aan jou aanbieden of een overeenkomst met jou moeten nakomen. Zonder jouw Persoonsgegevens kunnen wij onze Diensten niet aan jou leveren.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

 

Hoe beveiligen wij jouw Persoonsgegevens?

We doen er alles aan om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw Persoonsgegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
 • De toegang tot de persoonsgegevens is voorbehouden aan een beperkt aantal personen

 

 

Hoelang bewaren we jouw Persoonsgegevens?

Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder omschreven. Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

 

 

Met wie delen we jouw Persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens delen met andere partijen die voor ons Persoonsgegevens verwerken. Dit zijn Verwerkers in de zin van Relevante Wetgeving. De Verwerkers gebruiken jouw Persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en niet voor eigen doeleinden. Wij komen met de Verwerkers in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw Persoonsgegevens omgaan en zij krijgen alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst aan ons te verlenen. Wij delen jouw Persoonsgegevens met de volgende categorieën

Verwerkers: Typeform en Google (Sheets). Zij verrichten de volgende diensten voor ons: zorg dragen voor de opslag van de door jou opgegeven persoonsgegevens.

Daarnaast zullen wij jouw Persoonsgegevens delen, als wij daartoe een wettelijke plicht hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als de politie bij ons om jouw Persoonsgegevens vraagt.

 

 

Doorgifte

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw Persoonsgegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw Persoonsgegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven zijn genoemd.

 

 

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

 

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze Website het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op (delen van) ons Platform te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat (delen van) het Platform snel is, je (delen van) het Platform veilig kan bezoeken en wij fouten op (delen van) ons Platform kunnen opsporen.

Je kunt cookies altijd zelf via de browser instellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je ons Platform bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt (delen van) ons Platform mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je ons cookie statement nalezen: https://www.followthebeat.nl/pagina/cookies-FTB.

 

 

Wijzigingen Privacy Policy

Wij kunnen de Privacy Policy aanpassen. Als wij de Privacy Policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op ons Platform plaatsen samen met de nieuwe Privacy Policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan het Platform en de Privacy Policy regelmatig te raadplegen.

 

 

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • je mag ons vragen om inzage in jouw Persoonsgegevens;
 • je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw Persoonsgegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij relevante Persoonsgegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • je mag ons vragen om een kopie van jouw Persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan andere partijen doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
 • je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
 • je mag jouw toestemming om jouw Persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen Persoonsgegevens meer van jou verwerken.

 

 

Contact

Bij andere vragen of opmerkingen over de Privacy Policy kun je contact met ons opnemen via de contact pagina.