Actievoorwaarden

(versie 1.00.04. Voor het laatst aangepast op 03-03-2022.)

 

 

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle winacties in de periode 1 januari mei t/m 31 december 2024 van Follow the Beat B.V, gevestigd te Amsterdam (KvK-nummer 67234283), hierna te noemen FTB.
 • Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de verschillende edities van de “Gouden Festival Ticket” promotie.
 • Het doel van de actie is het promoten van de deelnemende evenementen, de (eventuele) sponsor en FTB door middel van een promotioneel kansspel waarin een aantal prijzen worden toegekend aan deelnemers.

 

Actie & deelname

 • In de periode van 1 januari t/m 31 december 2024 zal FTB verschillende winacties inzetten.
 • De actieperiode/ looptijd verschilt per winactie en wordt aangegeven in het desbetreffende aanmeldingsformulier.
 • Je neemt deel aan een winactie door het desbetreffende aanmeldingsformulier volledig in te vullen en onze Facebookpagina / Instagrampagina te liken.
 • Door het aanmeldingsformulier in te vullen ga je akkoord met deze actievoorwaarden en onze Algemene voorwaarden.
 • Er is één deelname per persoon per winactie toegestaan. Het is niet toegestaan om onder meerdere namen/ meerdere email adressen deel te nemen.
 • Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar.
 • Deelname is uitgesloten voor een ieder niet woonachtig in Nederland.
 • Deelname aan de actie is gratis.
 • Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

 

Prijzen

 • De prijs verschilt per winactie en wordt aangegeven in het desbetreffende aanmeldingsformulier.
 • De totale consumentenwaarde van de prijs verschilt per winactie en wordt aangegeven in het desbetreffende aanmeldingsformulier.
 • De winnaar(s) worden geloot vanuit alle binnengekomen aanmeldingen.
 • De winnaar(s) worden op de aangegeven datum, na 19:00 uur bepaald en bekend gemaakt.
 • De winnaar(s) worden bekend gemaakt via onze Facebookpagina en/of Instagrampagina krijgen tevens een persoonlijk bericht per e-mail.
 • De prijzen worden uitgereikt in de vorm van e-tickets en/of gastenlijstplekken.
 • FTB is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige ingevoerde gegevens door de deelnemer ofwel winnaars. Indien de gewonnen prijs niet kan worden verstuurd vervalt deze terug aan FTB.
 • De entreebewijzen staan op naam (ID verplicht) en mogen niet worden weggegeven of verhandeld. Indien wordt geconstateerd dat de entreebewijzen wel worden weggegeven of verhandeld, worden de entreebewijzen ongeldig gemaakt.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten en/of entreebewijzen voor andere evenementen en/of andere datums.
 • Winnaars kunnen geen aanspraak maken op een vervangende prijs of vervangingswaarde.
 • Een deelnemer kan per actie slecht één keer voor een prijs in aanmerking komen.

 

Deelnemende evenementen

 • Bij meerdaagse evenementen is de prijs in sommige gevallen alleen geldig voor een gedeelte (bijvoorbeeld één van de dagen) van het evenement.
 • Follow the Beat heeft geen invloed op de doorgang van de evenementen.
 • Indien een evenement geannuleerd wordt, dan vervalt deze uit de prijs.
 • Let op! Deelnemende evenementen hanteren mogelijk een andere minimale leeftijdsgrens dan FTB.
 • Deelnemende evenementen behouden het recht je de toegang te weigeren/ ontzeggen overeenkomstig met hun algemene voorwaarden.

 

Overig

 • Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend. Winnaars hebben geen recht op compensatie.
 • FTB is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt FTB zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan en/of prijzen te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft FTB het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten de prijs niet uit te keren.
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan FTB.
 • De winnaars zijn tijdens het bezoeken van de deelnemende evenementen verantwoordelijk om goed voor hun eigen gezondheid te zorgen.
 • FTB en de met haar samenwerkende derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door FTB beschikbaar gestelde prijzen.
 • FTB is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. FTB verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 • Facebook is geen partij in deze promotie.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen worden gemaild naar: info@followthebeat.nl
 • Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijf- en/ of spelfouten.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist FTB.

 

Privacy

 • Om mee te doen aan de actie moet je persoonsgegevens, zoals: je voornaam, achternaam en emailadres achterlaten.
 • Deze informatie wordt gebruikt om de prijs op naam te kunnen zetten en de prijs naar de winnaars te kunnen versturen.
 • Met uitzondering van de gegevens van de winnaars, zal FTB deze info niet met andere partijen delen.
 • De gegevens van de winnaars wordt alleen met de deelnemende evenementen gedeeld, zodat zij de identiteit van de prijshouder(s) kunnen controleren bij de ingang van het evenement.
 • Daarnaast kan FTB de gegevens zelf gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals: berichten in relatie tot de desbetreffende winactie of andere winacties. Alsmede het versturen van een nieuwsbrief, het analyseren van statistieken, het optimaliseren van de website en het plaatsen van advertenties.
 • FTB bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om deze doelen te bereiken.
 • Vragen en klachten over ons privacy beleid kunnen worden gemaild naar: info@followthebeat.nl