Algemene voorwaarden Festivalsquad

(Versie 1.00.03. Voor het laatst aangepast op 3 juni 2024.)

 

 

Introductie

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Festivalsquad van Follow the Beat B.V, gevestigd te Amsterdam (KvK-nummer 67234283), hierna te noemen “FTB“.
 2. De “Festivalsquad” is een ambassadeursprogramma met micro-influencers die bereid zijn om hun social media kanalen in te zetten voor festivals, in ruil voor een beloning / betaling in natura.
 3. Festivalorganisatoren kunnen de Festivalsquad inzetten om op een slimme manier hun evenement(en) te promoten door middel van peer-to-peer marketing. Zij ruilen in feite tickets in tegen online promotie.
 4. Het doel van de Festivalsquad is om festivalgangers een mogelijkheid te bieden om kosten te besparen en/of meer (nieuwe) festivals te ontdekken en om festivals winstgevender te maken.
 5. Als er tickets worden geclaimd door Festivalsquad leden, dan gaan zij in feite een zakelijke deal aan met het festival / de festivalorganisator. FTB is de tussenpartij die (met haar platform) deze deal mogelijk maakt en in goede banen leidt.

 

Looptijd

 1. De Festivalsquad is actief van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024. Indien succesvol zal de looptijd van de Festivalsquad stilzwijgend verlengd (kunnen) worden.

 

Deelname

 1. Om gebruik te maken van de diensten van de Festivalsquad moet je lid zijn van de Festivalsquad.
 2. Om lid te kunnen worden moet je ten minste 17 jaar oud zijn, in Nederland, België of Duitsland wonen en minimaal 500 Instagram volgers hebben. (Deze eisen kunnen periodiek gewijzigd worden.)
 3. Lid worden van de Festivalsquad kan alleen op basis van uitnodiging (invite-only). FTB benadert potentiële Festivalsquad leden doorgaans proactief en biedt hen de mogelijkheid om lid te worden.
 4. Om lid te kunnen worden, moet er een aanmeldingsformulier ingevuld worden.
 5. Het aanmeldformulier dient altijd naar waarheid ingevuld. te worden. Indien de informatie in het aanmeldformulier (gedeeltelijk) onjuist blijkt te zijn, dan zal FTB de aanmelding (kunnen) weigeren / acceptatie (kunnen) terugdraaien.
 6. Follow the Beat beoordeelt de aanmelding en zal de persoon wel/niet toelaten tot de Festivalsquad.
 7. FTB hanteert bij het beoordelen van een aanmelding zowel objectieve als subjectieve criteria. Het zou kunnen dat twee aanmeldingen met gelijke profielen anders beoordeeld worden. Waardoor de ene persoon wel en de andere persoon niet wordt toegelaten.
 8. FTB is altijd vrij om te te bepalen welke personen wel/ niet worden toegelaten tot de Festivalsquad.
 9. Door het aanmeldingsformulier (of een vergelijkbaar document) in te vullen en/of mee te doen aan de Festivalsquad ga je automatisch akkoord met deze Festivalsquad voorwaarden en ons privacy statement.
 10. Als Festivalsquad lid ben je gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden en ben je verplicht om je aan de regels van de Festivalsquad te houden. Doe je dat niet, dan kan FTB en of het desbetreffende festival hier schade door lijden. FTB kan deze schade in rekening brengen. Zie het hoofdstuk “Boete” voor meer informatie over het in rekening brengen van de schade.

 

Kosten

 1. Lid worden en deelnemen aan de Festivalsquad is gratis. Er zijn dus geen abonnementskosten.
 2. Festivalsquad leden betalen enkel een paar euro  (doorgaans €2,0 tot €5,0) servicekosten per ticket bij het claimen van tickets. Als je lid bent, maar geen tickets claimt, dan betaal je dus ook niets.

 

Opzeggen

Een Festivalsquad lid mag op elk moment zijn/ haar deelname aan de Festivalsquad stopzetten. Indien je uit de Festivalsquad wilt, dan kan je ons dat laten weten door te mailen met info@followthebeat.nl.

 

Werkwijze

 1. In de Follow the Beat app bevindt zich een afgeschermde Festivalsquad omgeving, waar alle deelnemende evenementen te vinden zijn en tickets geclaimd kunnen worden. (De app kan je hier downloaden.)
 2. Je vindt de Festivalsquad omgeving door in de app op het hamburgermenu en dan de Festivalsquad link te klikken en daarna in te loggen.
 3. Alle Festivalsquad leden hebben toegang tot de afgeschermde Festivalsquad omgeving. Inloggen kan door een unieke code in te voeren die op verzoek naar jouw mailadres wordt gestuurd.
 4. In de afgeschermde Festivalsquad omgeving zijn de evenementen te vinden die meedoen aan de Festivalsquad. Van deze evenementen kunnen tickets worden geclaimd.
 5. Je start het ticket claim proces door één of meerdere evenementen te selecteren waar jij interesse naar hebt.
 6. Op dat moment wordt duidelijk gemaakt aan welke voorwaarden voldaan moet worden en welke opdracht(en) / handeling(en) er uitgevoerd moeten worden om de tickets te verdienen.
 7. Je ontvangt overigens altijd twee tickets per geclaimd evenement. Dat betekent dat je een +1 mee mag nemen.
 8. Door de checkbox(en) met de voorwaarden aan te vinken en de servicekosten te betalen ga je (nogmaals) akkoord met de algemene voorwaarden van de Festivalsquad en met het uitvoeren van de opdracht(en) / handeling(en).
 9. Na het doen van de betaling ben je verplicht om 1) de afgesproken opdracht(en) / handeling(en) volgens instructies uit te voeren én 2) naar het desbetreffende evenement te gaan.
 10. Jouw +1 is ook gebonden aan de voorwaarden van de Festivalsquad en moet dezelfde de handelingen naar instructies uitvoeren. Als Festivalsquad lid ben je verantwoordelijk voor het informeren van jouw +1 en het laten uitvoeren van de handelingen door je +1.
 11. Doe jij en/of doet jouw +1 de opdracht(en) / handeling(en) niet, niet volledig en/of niet volgens instructies en/of ga jij / gaan jullie toch niet naar het desbetreffende evenement, dan ben jij als Festivalsquad lid verplicht om achteraf alsnog het volledige reguliere ticket bedrag van één of beide tickets te betalen aan FTB.
 12. Je gaat namelijk een zakelijke deal aan, waardoor FTB en het festival / de festivalorganisatie rekenen op jouw bijdrage en wat invloed heeft op andere Festivalsquad leden. Hou je / houden jullie je niet aan de afspraken, dan lijden FTB en/of het desbetreffende festival/ de festivalorganisatie hierdoor schade.
 13. Je mag altijd tot zeven dagen voor het desbetreffende evenement kosteloos annuleren, zonder dat je hiervoor een reden hoeft op te geven.
 14. Op het moment dat je op tijd annuleert, dan hoeven jij en je +1 geen verdere posts meer uit en ook niet meer naar het evenement te gaan. De annulering moet altijd door FTB bevestigd worden.
 15. Omdat er doorgaans een gelimiteerd aantal tickets beschikbaar is voor de Festivalsquad, wordt er op basis van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” en “op=op” gewerkt.
 16. Als de tickets op zijn, dan kunnen de overgebleven Festivalsquad leden geen tickets meer claimen voor dat evenement.
 17. Zodra je succesvol hebt geclaimd (afgerond met de betaling van de servicekosten), dan ontvang je een bevestiging per e-mail.
 18. Afhankelijk van het moment dat jij tickets hebt geclaimd, ontvang je op dat moment of op een later moment (tevens) de instructies voor de uit te voeren opdracht(en) handeling(en).
 19. Je moet bewijs van het uitvoeren van de opdracht(en) / handeling(en) uploaden in het hiervoor bestemde formulier in onze app.
 20. Zodra je alle opdracht(en) en handeling(en) tijdig en correct naar instructies hebt uitgevoerd, dan krijg je twee dagen voor het desbetreffende evenement de toegangsbewijzen toegestuurd of wordt je op de Festivalsquad gastenlijst gezet
 21. Sommige evenementen gebruiken een speciale Festivalsquad gastenlijst. Andere evenementen maken gebruik van Festivalsquad e-tickets. Het verschilt per evenement welke methode er gebruikt wordt. Je krijgt hier tijdens het ticket claim proces en/of in de bevestigingsmail meer informatie over.
 22. Met het entreebewijs kan je je op de dag van het evenement bij de ingang van het evenement melden. Let op! Dat je altijd je ID meeneemt. Bij aankomst zal je naam namelijk worden gecontroleerd en genoteerd.
 23. FTB ontvangt achteraf de scan data van de organisatie van het evenement en zal op basis hiervan controleren of je daadwerkelijk naar het event bent geweest.

 

Algemeen

 1. Je bent nooit verplicht om tickets te claimen binnen de Festivalsquad. Als er geen interessante events tussenstaan en/of je kan niet op die datum, dan hoef je niets te claimen.
 2.  Je mag tickets claimen van zoveel verschillende festivals als je wilt, behalve als de deelnemende festivals op dezelfde dag vallen. In dat geval mag je maar één festival per dag kiezen.
 3. Als je wel tickets claimt, dan claim je altijd twee tickets per event. Je mag dus altijd een vriend of vriendin (“+1”) meenemen. Die vriend of vriendin hoeft geen Festivalsquad lid te zijn.
 4. Je kan per festival maximaal één set van twee tickets claimen. Meer tickets claimen is niet mogelijk.
 5. Indien je langer dan 12 maanden op rij geen tickets hebt geclaimd, dan wordt je automatisch door FTB uit de Festivalsquad gezet.
 6. Als je tickets claimt dan:
  1. brengt FTB €2,- tot €10,- servicekosten per ticket in rekening,
  2. zijn jij en je +1 verplicht om de handelingen naar instructies uit te voeren,
  3. zijn jij en je +1 verplicht om naar het desbetreffende event te gaan,
  4. ben jij, als jij en/of je +1 niet bent komen opdagen op het desbetreffende evenement (no-show), verplicht om achteraf alsnog het volledige reguliere ticket bedrag van één of beide tickets te betalen aan FTB.
 7. Door tickets te claimen zeg je toe de volledige reguliere ticketprijs alsnog volledig te betalen als jij of je +1 de opdracht(en) / handeling(en) niet, niet volledig en/of niet naar instructies uitvoert en/of niet naar het desbetreffende evenement gaat.
 8. Je kunt tot één week voor het event je tickets ont-claimen en teruggeven aan FTB, als je toch niet naar het event kan of wilt gaan. Daarna kan dat niet meer.
 9. Het overlijden van een familielid, ziekte, een blessure, regen, problemen met het openbaar vervoer, files, afzegging van de vriend of vriendin met wie je naar het event zou gaan, etc. geen redenen om een no-show te rechtvaardigen. In deze gevallen zal bij een no-shows het volledige ticket bedrag wel alsnog in rekening gebruikt moeten worden. Alleen bij extreem natuurgeweld, landelijke verkeersinfarcten, onverwachtse overheidsmaatregelen, een epidemie, een oorlog en andere van dit soort uitzonderlijke/ extreme situaties geldt er overmacht en wordt bij een no-show het volledige ticket bedrag niet alsnog in rekening gebracht.
 10. Het niet uitvoeren van de verplichte social post(s) ontslaat een Festivalsquad lid niet van de verplichting om naar het geclaimde evenement te gaan.
 11. De servicekosten zijn niet een betaling voor de tickets, maar voor de dienst die FTB levert (lees: het mogelijk maken en in goede banen leiden van de deal tussen jou en het desbetreffende festival / de festivalorganisator).
 12. De servicekosten worden in geen enkel geval vergoed of terugbetaald.
 13. De Festivalsquad tickets of gastenlijst plekken kunnen en mogen absoluut niet weggegeven of verhandeld worden. Indien er wordt geconstateerd of wordt vermoed dat de entreebewijzen wel worden weggegeven of verhandeld, worden de entreebewijzen ongeldig gemaakt.

 

Geheimhouding

 1. Deelnemende evenementen willen niet dat het bij het grotere publiek bekend wordt dat er tickets te claimen zijn via de Festivalsquad. Het is de bedoeling dat de Festivalsquad een besloten en onzichtbaar karakter heeft.
 2. Bij het lid worden van de Festivalsquad ontstaan er daarom automatisch een geheimhoudingsplicht voor de Festivalsquad leden. Leden moeten de geheimhouding bij het claimen van tickets (opnieuw) bevestigen. Dat doen ze door de desbetreffende checkbox aan te vinken en het te bevestigen door middel van het betalen van de servicekosten.
 3. Festivalsquad leden moeten geheimhouden: 1) welke evenementen er aan de Festivalsquad meedoen, 2) wat de werkwijze is van de Festivalsquad en 3) wat de voorwaarden zijn van een ticket claim deal.
 4. Deze bovenstaande onderwerpen mogen wel in persoonlijke / kleine setting besproken worden, maar nooit in een grotere setting, zoals: Facebook groepen, Whatsapp groepen, forums, etc.
 5. Als een Festivalsquad lid de geheimhoudingsverklaring schendt, dan leiden FTB en het desbetreffende festival hierdoor schade. FTB zal deze schade op het desbetreffende Festivalsquad lid verhalen en een boete van €200 in rekening brengen.

 

Social media posts

 1. Festivalsquad leden moeten in ruil voor de geclaimde tickets doorgaans één of meerdere opdrachten / handelingen uitvoeren. Meestal gaat het om het plaatsen van social media (Story) posts.
 2. Je bent verplicht om de opdrachten / handelingen naar instructies uit te voeren.
 3. Als het om een social post gaat, dan zal FTB de instructies voor de post op de dag dat er gepost moet worden naar je mailen.
 4. Als het om een social post gaat, dan ben je verplicht om de post ten minste twee weken zichtbaar op de profiel te laten staan. In het geval van een Instagram Story post moet je deze verplicht 24 uur zichtbaar laten zijn. Je mag de post niet tussentijds verwijderen.
 5. Je bent verplicht om bewijs van het posten te uploaden in de FTB app. Als het om een Story post gaat, dan moet het bewijs een screenshot zijn van je Instagram Story archive, zodat er duidelijk zichtbaar is dat de Story post 24 uur live heeft gestaan.
 6. Als je de post eerder verwijdert of op een andere manier de regels van de Festivalsquad probeert te omzeilen, dan beschouwen we dit als fraude. Als je fraude pleegt, dan ben je verplicht om een boete te betalen, zie het hoofdstuk “Boete”.
 7. FTB beoordeelt de kwaliteit van alle opdrachten / handelingen (en dus ook de social media posts). In het geval van de social media posts is deze beoordeling subjectief. FTB en/of het festival mag de social media post te allen tijde afkeuren, zonder opgave van reden. Het Festivalsquad is bij afkeuring van de social media post verplicht om een nieuwe post te plaatsen. Als de social media post na één of meerdere herkansing niet naar tevredenheid is, dan kan FTB besluiten de geclaimde tickets cancellen. Het desbetreffende Festivalsquad lid krijgt dan de servicekosten niet retour.

 

Boete

 1. Als je tickets hebt geclaimd, maar de opdracht(en) / handeling(en) niet, niet volledig en/of niet volgens instructies post, dan ben je verplicht om achteraf alsnog het volledige reguliere ticket bedrag van het desbetreffende evenement van beide tickets te betalen.
 2. Als je tickets hebt geclaimd, maar niet naar het desbetreffende evenement gaat, dan ben je verplicht om achteraf alsnog het volledige reguliere ticket bedrag van het desbetreffende evenement van beide tickets te betalen.
 3. Als je fraude pleeg, dan brengt FTB een boete van €200 in rekening. Je bent verplicht om dit bedrag te betalen. Zie hoofdstuk “Social media posts”, artikel 6 voor een toelichting over fraude.
 4. Als FTB achteraf alsnog een ticket bedrag/ een boete in rekening brengt, dan zal er een betaalverzoek naar je verstuurd worden. Het betaalverzoek dient altijd binnen 14 dagen betaalt te worden aan FTB.
 5. Indien je het achteraf in rekening gebrachte bedrag en/of de boete niet binnen 14 dagen aan FTB betaalt, dan zullen we 1x een reminder en daarna 1x een aanmaning versturen. Als er daarna nog niet is betaald, dan zullen we de casus aan een incassobureau overhandigen. Het incassobureau zal het bedrag dan gaan innen. Eventuele kosten die zij hiervoor maken komen er dan nog bovenop.

 

Onze rol

 1. FTB brengt festivals en Festivalsquad leden bij elkaar, faciliteert het maken van een onderlinge deal en probeert de uitvoering daarvan/ het proces in goede banen te leiden.
 2. FTB heeft geen invloed op de evenementen zelf en dus ook niet op de doorgang van de evenementen.
 3. FTB draagt geen verantwoordelijkheid op en rondom de evenementen en is dus in geen enkel geval aansprakelijk voor schade.
 4. Indien een evenement geannuleerd wordt, dan vervallen de entreebewijzen. Servicekosten worden niet vergoed of teruggegeven.
 5. Deelnemende evenementen behouden het recht je de toegang te weigeren/ ontzeggen overeenkomstig met hun algemene voorwaarden. Bijvoorbeeld op basis van leeftijd. Let op! Deelnemende evenementen hanteren mogelijk een andere minimale leeftijdsgrens dan die van FTB.

 

Overig

 1. FTB kan geen garanties geven over welke en hoeveel evenementen er mee doen aan de Festivalsquad. Het kan zijn dat er de ene maand een heleboel evenementen meedoen aan de Festivalsquad en de andere maand helemaal geen.
 2. De entreebewijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten en/of entreebewijzen voor andere evenementen en/of andere datums.
 3. Festivalsquad leden kunnen geen aanspraak maken op een vervangende entreebewijzen en/of vervangingswaarde.
 4. Bij meerdaagse evenementen zijn de entreebewijzen in sommige gevallen alleen geldig voor een gedeelte van het evenement (bijvoorbeeld één van de dagen). In dat geval zal FTB dit duidelijk aangeven.
 5. Aan deelname aan het programma kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemers hebben geen recht op compensatie.
 6. FTB is gerechtigd om de voorwaarden, ticket aanbod en/of (service)kosten tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 7. In geval (van een verdenking) van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van het programma behoudt FTB zich het recht voor om Festivalsquad leden uit te sluiten, niet tot het uitkeren van entreebewijzen over te gaan en/of entreebewijzen te laten vervallen.
 8. Indien bij de aanmelding onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft FTB het recht het Festivalsquad lid van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten de entreebewijzen niet uit te keren.
 9. Bij weigering van de entreebewijzen vervallen deze terug aan FTB.
 10. Festivalsquad leden zijn tijdens het bezoeken van de deelnemende evenementen verantwoordelijk om goed voor hun eigen gezondheid te zorgen.
 11. FTB en de met haar samenwerkende festivals kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit het Festivalsquad programma en/of de beschikbaar gestelde entreebewijzen.
 12. FTB is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken entreebewijzen. FTB verleent geen garanties op de door haar te verstrekken entreebewijzen.
 13. Vragen en klachten over de actie kunnen worden gemaild naar: info@followthebeat.nl
 14. FTB mag te allen tijde deze Festivalsquad voorwaarden wijzigen.
 15. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijf- en/ of spelfouten.
 16. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist FTB.

 

Privacy

 1. Dit hoofdstuk over privacy statement is een aanvulling op ons algemene privacy statement. In de gevallen waar de bepalingen met elkaar botsen, gaan de bepalingen van dit privacy statement voor.
 2. Om mee te doen aan het programma moet je verplicht persoonsgegevens, zoals: je voornaam, achternaam, leeftijd/ geboortedatum, geslacht, provincie, woonplaats, adres, mobiele telefoonnummer, Instagram accountnaam en e-mailadres achterlaten.
 3. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om de minimale leeftijd te controleren, de prijs op naam te kunnen zetten en de prijs naar de winnaars te kunnen versturen.
 4. De gegevens van de winnaars worden alleen met de deelnemende evenementen gedeeld, zodat zij de eventuele entreebewijzen kunnen versturen en/of de identiteit van de bezoekers kunnen controleren bij de ingang van het evenement.
 5. Deelnemers wordt gevraagd om nog meer informatie achter te laten, zoals: geslacht, woonplaats/ provincie en festival voorkeur.
 6. Deze informatie wordt gebruikt om de interesse naar deelnemende festival te identificeren.
 7. FTB zal de persoonsgegevens van Festivalsquad leden niet met andere partijen delen.
 8. FTB kan de gegevens zelf gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals: het versturen van een nieuwsbrief, het promoten van soortgelijke evenementen, het analyseren van statistieken, het optimaliseren van de website en het plaatsen van advertenties.
 9. FTB bewaart je gegevens ten minste twee jaar, maar mogelijk langer indien noodzakelijk voor bovenstaande doeleinden.
 10. Vragen en klachten over ons privacy beleid kunnen worden gemaild naar: info@followthebeat.nl