Festivalsquad voorwaarden

(versie 1.00.02. Voor het laatst aangepast op 20-03-2024.)

 

 

Introductie

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Festivalsquad” van Follow the Beat B.V, gevestigd te Amsterdam (KvK-nummer 67234283), hierna te noemen “FTB“.
 2. De “Festivalsquad” is een ambassadeursprogramma met micro-influencers. Festivalorganisatoren kunnen de Festivalsquad inzetten om op een slimme, goedkope en (kosten)efficiënte manier hun evenement(en) te promoten door middel van peer-to-peer marketing. Festivalsquad leden kunnen hun social media bereik commercialiseren in de Festivalsquad en festival tickets verdienen door festivals te helpen bij hun online promotie, meestal in de vorm van een aantal social media posts.
 3. Het doel van de Festivalsquad is om festivals winstgevender te maken en festivalgangers een mogelijkheid te bieden om kosten te besparen en/of meer (nieuwe) festivals te ontdekken.

 

Looptijd & deelname

 1. De Festivalsquad is actief van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024. Indien succesvol zal de looptijd van de Festivalsquad verlengd kunnen worden.
 2. Om deel te kunnen nemen aan het ambassadeursprogramma moet je lid zijn van de Festivalsquad.
 3. Lid worden van de Festivalsquad kan alleen op basis van uitnodiging (invite-only). FTB benadert potentiële Festivalsquad leden proactief met het verzoek om lid te worden.
 4. Om lid te kunnen worden, moet er een aanmeldingsformulier ingevuld worden. Follow the Beat beoordeelt de aanmelding en zal de persoon wel/niet toelaten tot de Festivalsquad.
 5. FTB hanteert bij het beoordelen van een aanmelding zowel objectieve als subjectieve criteria. Het zou kunnen dat twee aanmeldingen met gelijke profielen anders beoordeeld worden, waardoor de ene persoon wel en de andere persoon niet wordt toegelaten. FTB is altijd vrij om te te bepalen welke personen wel/ niet worden toegelaten tot het programma.
 6. Het aanmeldformulier dient altijd naar waarheid te worden ingevuld.
 7. Door het aanmeldingsformulier (of een vergelijkbaar document) in te vullen en/of mee te doen aan de Festivalsquad ga je automatisch akkoord met deze Festivalsquad voorwaarden en ons privacy statement.
 8. De minimum leeftijd voor deelname aan de Festivalsquad is 17 jaar.
 9. Alleen mensen die woonachtig zijn in Nederland, België of Duitsland mogen meedoen aan de Festivalsquad.
 10. Om mee te doen aan de Festivalsquad moet je minimaal 500 Instagram volgers hebben. (Dit aantal kan periodiek veranderen.)
 11. Deelname aan de Festivalsquad is gratis (met uitzondering van de servicekosten bij het claimen van tickets). Er zijn dus ook geen abonnementskosten.
 12. Als Festivalsquad lid ben je gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. Als Festivalsquad lid ben je verplicht om je aan de regels van de Festivalsquad te houden. Doe je dat niet, dan kan FTB hier schade door lijden. FTB zal deze schade in rekening brengen. Zie het hoofdstuk “Boete” voor meer informatie over het in rekening brengen van de schade.

 

Opzeggen

Als Festivalsquad lid mag je op elk moment je deelname aan de Festivalsquad stopzetten. Indien je uit de Festivalsquad wilt, dan kan je ons dat laten weten door te mailen met info@followthebeat.nl.

 

Werkwijze

FTB doet haar best om zoveel mogelijk festivals aan te haken bij de Festivalsquad en zodoende voor zo’n groot mogelijke vulling van het programma te zorgen.
De evenementen die meedoen aan de Festivalsquad zijn te vinden in de afgeschermde Festivalsquad omgeving binnen de Follow the Beat app. Deze omgeving is te vinden binnen de Follow the Beat app door op de Festivalsquad link in het hamburger menu te klikken. Toegang tot de afgeschermde omgeving is alleen mogelijk met een verificatiecode. Festivalsquad leden kunnen deze code opvragen met behulp van hun e-mailadres.

In de afgeschermde Festivalsquad omgeving kunnen leden tickets claimen van de evenementen waar zij interesse naar hebben. Je mag tickets claimen van zoveel verschillende festivals als je wilt, behalve als de deelnemende festivals op dezelfde dag vallen. In dat geval mag je maar één festival per dag kiezen.
Bij het claimen van tickets wordt duidelijk gemaakt aan welke voorwaarden het Festivalsquad lid moet voldoen en/of welke handelingen het lid moet doen om te tickets te verdienen. Door checkbox(en) met de voorwaarden aan te vinken en/of de servicekosten te betalen ga je akkoord met alle Festivalsquad voorwaarden en dan ben je verplicht om 1) de afgesproken handelingen volgens instructies uit te voeren én 2) naar het desbetreffende evenement te gaan. Doe jij en/of doet jouw +1 de handelingen niet of niet volgens instructies en/of ga jij / gaan jullie toch niet naar het desbetreffende evenement, dan ben je verplicht om achteraf alsnog het volledige reguliere ticket bedrag van één of beide tickets te betalen aan FTB. Je gaat namelijk een afspraak aan, waardoor FTB, het festival en andere Festivalsquad leden rekenen dan op jouw bijdrage. Hou je / houden jullie je niet aan de afspraken, dan lijden FTB en/of het desbetreffende festival hierdoor schade. (Overigens mag je tot zeven dagen voor het desbetreffende evenement kosteloos annuleren, zonder dat je hiervoor een reden hoeft op te geven.)

Je ontvangt overigens altijd twee tickets per geclaimd evenement. Dat betekent dat je een +1 mee mag nemen. Jouw +1 is ook gebonden aan de voorwaarden van de Festivalsquad en moet dezelfde de handelingen naar instructies uitvoeren. Als Festivalsquad lid ben je verantwoordelijk voor het informeren van jouw +1 en het laten uitvoeren van de handelingen door je +1.

Omdat er een gelimiteerd aantal tickets beschikbaar zijn werken we op basis van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” en “op=op”. Als de tickets op zijn, dan kunnen de overgebleven Festivalsquad leden geen tickets meer claimen voor dat festival.

Als de tickets succesvol zijn geclaimd (afgerond met de betaling van de servicekosten), dan ontvang je een bevestiging per mail. Op dat moment / op een later moment ontvang je tevens de instructies voor de uit te voeren handelingen. Zodra je alle handelingen tijdig en correct naar instructies hebt uitgevoerd, dan krijg je twee dagen voor het desbetreffende evenement de toegangsbewijzen toegestuurd.

Sommige evenementen gebruiken een speciale Festivalsquad gastenlijst. Andere evenementen maken gebruik van Festivalsquad e-tickets. Het verschilt per evenement welke methode er gebruikt wordt. Je krijgt hier tijdens het ticket claim proces en/of in de bevestigingsmail meer informatie over.

Met het entreebewijs kan je je op de dag van het evenement bij de ingang van het evenement melden. Let op! Dat je altijd je ID meeneemt. Bij aankomst zal je naam namelijk worden gecontroleerd en genoteerd. FTB ontvangt achteraf de scan data van de organisatie van het evenement en zal op basis hiervan controleren of je daadwerkelijk naar het event bent geweest.

 

Algemeen

 1. Je bent nooit verplicht om tickets te claimen binnen de Festivalsquad. Als er geen interessante events tussenstaan en/of je kan niet op die datum, dan hoef je niets te claimen.
 2. Als je wel tickets claimt, dan claim je altijd 2 tickets per event. Je mag dus altijd een vriend of vriendin (“+1”) meenemen. Die vriend of vriendin hoeft geen Festivalsquad lid te zijn.
 3. Je kan per festival maximaal één set van 2 tickets claimen. Meer tickets claimen is niet mogelijk.
 4. Indien je langer dan 12 maanden op rij geen tickets hebt geclaimd, dan wordt je automatisch door FTB uit de Festivalsquad gezet.
 5. Als je tickets claimt dan:
  1. brengt FTB €2,- tot €10,- servicekosten per ticket in rekening,
  2. zijn jij en je +1 verplicht om de handelingen naar instructies uit te voeren,
  3. zijn jij en je +1 verplicht om naar het desbetreffende event te gaan,
  4. ben jij, als jij en/of je +1 niet bent komen opdagen op het desbetreffende evenement (no-show), verplicht om achteraf alsnog het volledige reguliere ticket bedrag van één of beide tickets te betalen aan FTB.
 6. Door tickets te claimen zeg je toe de volledige reguliere ticketprijs alsnog volledig te betalen als je niet naar het event gaat.
 7. Je kunt tot één week voor het event je tickets ont-claimen en teruggeven aan FTB, als je toch niet naar het event kan of wilt gaan. Daarna kan dat niet meer.
 8. Het overlijden van een familielid, ziekte, een blessure, regen, problemen met het openbaar vervoer, files, afzegging van de vriend of vriendin met wie je naar het event zou gaan, etc. geen redenen om een no-show te rechtvaardigen. In deze gevallen zal bij een no-shows het volledige ticket bedrag wel alsnog in rekening gebruikt moeten worden. Alleen bij extreem natuurgeweld, landelijke verkeersinfarcten, onverwachtse overheidsmaatregelen, een epidemie, een oorlog en andere van dit soort uitzonderlijke/ extreme situaties geldt er overmacht en wordt bij een no-show het volledige ticket bedrag niet alsnog in rekening gebracht.
 9. Het niet uitvoeren van de verplichte social post(s) ontslaat een Festivalsquad lid niet van de verplichting om naar het geclaimde evenement te gaan.
 10. De servicekosten worden in geen enkel geval vergoed of terugbetaald.
 11. De Festivalsquad tickets of gastenlijst plekken kunnen en mogen absoluut niet weggegeven of verhandeld worden. Indien er wordt geconstateerd of wordt vermoed dat de entreebewijzen wel worden weggegeven of verhandeld, worden de entreebewijzen ongeldig gemaakt.De entreebewijzen plekken staan altijd op naam. Dus je moet altijd je ID laten zien bij de ingang van het event. We zullen op basis van de gecontroleerde namen bij de ingang bepalen wie daadwerkelijk is geweest of niet.

 

Social media posts

 1. Festivalsquad leden moeten in ruil voor de geclaimde tickets doorgaans één of meerdere social posts plaatsen.
 2. FTB zal de instructies voor de social post(s) op de dag dat er gepost moet worden naar je mailen.
 3. Je bent verplicht om de social post(s) naar instructies uit te voeren.
 4. Je bent verplicht om de social post ten minste twee weken te laten staan. In het geval van een Instagram Story post moet je deze verplicht 24 uur live laten staan. Je mag de post niet tussentijds verwijderen. Als je de post eerder verwijdert of op een andere manier de regels van de Festivalsquad probeert te omzeilen, dan beschouwen we dit als fraude. Hier staat een boete op, zie het hoofdstuk “Boete”.
 5. Je bent tevens verplicht om bewijs van het posten te uploaden in de FTB app. Dit moet een screenshot zijn van je Instagram Story archive, zodat er duidelijk zichtbaar is dat de Story post 24 uur live heeft gestaan.

 

Betaling / boete

 1. Als je tickets hebt geclaimd, maar de social posts niet, niet tijdig en/of niet volgens instructies post, dan ben je verplicht om achteraf alsnog het volledige reguliere ticket bedrag van het desbetreffende evenement te betalen.
 2. Als je tickets hebt geclaimd, maar niet naar het desbetreffende evenement gaat, dan ben je verplicht om achteraf alsnog het volledige reguliere ticket bedrag van het desbetreffende evenement te betalen.
 3. Als je fraude pleeg, dan brengt FTB een boete van €200 in rekening. Je bent verplicht om dit bedrag te betalen. Zie artikel “5 Social media posts”, lid d voor een toelichting over fraude.
 4. Als FTB achteraf alsnog een ticket bedrag/ een boete in rekening brengt, dan zal er een betaalverzoek naar je verstuurd worden. Het betaalverzoek dient altijd binnen 14 dagen betaalt te worden aan FTB.
 5. Indien je het achteraf in rekening gebrachte bedrag en/of de boete niet binnen 14 dagen aan FTB betaalt, dan zullen we 1x een reminder en daarna 1x een aanmaning versturen. Als er daarna nog niet is betaald, dan zullen we de casus aan een incassobureau overhandigen. Het incassobureau zal het bedrag dan gaan innen. Eventuele kosten die zij hiervoor maken komen er dan nog bovenop.

 

Onze rol

 1. FTB brengt festivals en Festivalsquad leden bij elkaar en faciliteert het verdienen van festival tickets in ruil voor promotionele hulp door Festivalsquad leden.
 2. FTB draagt geen verantwoordelijkheid op en rondom de evenementen en is dus in geen enkel geval aansprakelijk voor schade.
 3. FTB heeft geen invloed op de evenementen zelf en dus ook niet op de doorgang van de evenementen.
 4. Indien een evenement geannuleerd wordt, dan vervallen de entreebewijzen. Servicekosten worden niet vergoed of teruggegeven.
 5. Deelnemende evenementen behouden het recht je de toegang te weigeren/ ontzeggen overeenkomstig met hun algemene voorwaarden. Bijvoorbeeld op basis van leeftijd. Let op! Deelnemende evenementen hanteren mogelijk een andere minimale leeftijdsgrens dan die van FTB.

 

Overig

 1. FTB kan geen garanties geven over welke en hoeveel evenementen er mee doen aan de Festivalsquad. Het kan zijn dat er de ene maand een heleboel evenementen meedoen aan de Festivalsquad en de andere maand helemaal geen.
 2. De entreebewijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten en/of entreebewijzen voor andere evenementen en/of andere datums.
 3. Festivalsquad leden kunnen geen aanspraak maken op een vervangende entreebewijzen en/of vervangingswaarde.
 4. Bij meerdaagse evenementen zijn de entreebewijzen in sommige gevallen alleen geldig voor een gedeelte van het evenement (bijvoorbeeld één van de dagen). In dat geval zal FTB dit duidelijk aangeven.
 5. Aan deelname aan het programma kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemers hebben geen recht op compensatie.
 6. FTB is gerechtigd om de voorwaarden, ticket aanbod en/of (administratie)kosten tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 7. In geval (van een verdenking) van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van het programma behoudt FTB zich het recht voor om Festivalsquad leden uit te sluiten, niet tot het uitkeren van entreebewijzen over te gaan en/of entreebewijzen te laten vervallen.
 8. Indien bij de aanmelding onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft FTB het recht het Festivalsquad lid van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten de entreebewijzen niet uit te keren.
 9. Bij weigering van de entreebewijzen vervallen deze terug aan FTB.
 10. Festivalsquad leden zijn tijdens het bezoeken van de deelnemende evenementen verantwoordelijk om goed voor hun eigen gezondheid te zorgen.
 11. FTB en de met haar samenwerkende festivals kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit het Festivalsquad programma en/of de beschikbaar gestelde entreebewijzen.
 12. FTB is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken entreebewijzen. FTB verleent geen garanties op de door haar te verstrekken entreebewijzen.
 13. Vragen en klachten over de actie kunnen worden gemaild naar: info@followthebeat.nl
 14. FTB mag te allen tijde deze Festivalsquad voorwaarden wijzigen.
 15. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijf- en/ of spelfouten.
 16. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist FTB.

 

Privacy

 1. Dit hoofdstuk over privacy statement is een aanvulling op ons algemene privacy statement. In de gevallen waar de bepalingen met elkaar botsen, gaan de bepalingen van dit privacy statement voor.
 2. Om mee te doen aan het programma moet je verplicht persoonsgegevens, zoals: je voornaam, achternaam, leeftijd/ geboortedatum, geslacht, provincie, woonplaats, adres, mobiele telefoonnummer, Instagram accountnaam en e-mailadres achterlaten.
 3. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om de minimale leeftijd te controleren, de prijs op naam te kunnen zetten en de prijs naar de winnaars te kunnen versturen.
 4. De gegevens van de winnaars worden alleen met de deelnemende evenementen gedeeld, zodat zij de eventuele entreebewijzen kunnen versturen en/of de identiteit van de bezoekers kunnen controleren bij de ingang van het evenement.
 5. Deelnemers wordt gevraagd om nog meer informatie achter te laten, zoals: geslacht, woonplaats/ provincie en festival voorkeur.
 6. Deze informatie wordt gebruikt om de interesse naar deelnemende festival te identificeren.
 7. FTB zal de persoonsgegevens van Festivalsquad leden niet met andere partijen delen.
 8. FTB kan de gegevens zelf gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals: het versturen van een nieuwsbrief, het promoten van soortgelijke evenementen, het analyseren van statistieken, het optimaliseren van de website en het plaatsen van advertenties.
 9. FTB bewaart je gegevens ten minste twee jaar, maar mogelijk langer indien noodzakelijk voor bovenstaande doeleinden.
 10. Vragen en klachten over ons privacy beleid kunnen worden gemaild naar: info@followthebeat.nl