web_icon social_insta_icon circle_arrows_icon date_icon lineup_play_icon play_icon uber_icon booking_icon airbnb_icon location_icon social_sf_icon social_fb_icon social_tw_icon ticketswap_icon share_icon alarm_icon arrow_down_icon heart_icon empty_heart_icon plus_icon arrow_icon account_icon ftp_logo mobile facebook whatsapp twitter instagram cancel-circle ticket min plus icon_kruisje_fill icon_kruisje_line going like shirt id crowd track tent sun tickets location date itunes weblink icon_search

Actievoorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Gouden Festival Ticket 2019" van Follow the Beat B.V, gevestigd te Amsterdam (KvK-nummer 67234283), hierna te noemen FTB.
 • Het doel van de actie is het promoten van de deelnemende evenementen, de (eventuele) sponsor en FTB door middel van een promotioneel kansspel waarin een aantal prijzen worden toegekend aan deelnemers.

Actie & deelname

 • De actie loopt van woensdag 1 mei t/m maandag 27 mei 2019, 19:00 uur.
 • Je neemt deel aan de actie door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en onze Facebookpagina te liken.
 • Door het aanmeldingsformulier in te vullen ga je akkoord met deze actievoorwaarden en onze Algemene voorwaarden.
 • Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. 
 • Deelname is uitgesloten voor een ieder niet woonachtig in Nederland.
 • Deelname aan de actie is gratis. 
 • Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Prijzen

 • Het Gouden Festival Ticket (de "Prijs") is een festival passe-partout dat de winnaar gratis toegang geeft tot één of meerdere dagen van de deelnemende evenementen.
 • De prijs is geldig voor twee personen. 
 • De totale consumentenwaarde van de prijs is minimaal €2.000.
 • Het totale prijzenpakket bestaat uit 5(x2) Gouden Festival Tickets. 
 • De winnaar(s) worden geloot vanuit alle binnengekomen aanmeldingen.
 • De winnaar(s) worden na maandag 27 mei 19:00 uur bepaald en bekend gemaakt.
 • De winnaar(s) worden bekend gemaakt via onze Facebookpagina en krijgen tevens een persoonlijk bericht per e-mail.
 • Winnaars moeten uiterlijk een week voor een deelnemend evenement per email melden of ze het evenement willen bezoeken.
 • De prijzen worden aan de hand van die bevestiging per evenement uitgereikt in de vorm van e-tickets en/of gastenlijstplekken.
 • FTB is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige ingevoerde gegevens door de deelnemer ofwel winnaar. Indien de gewonnen prijs niet kan worden verstuurd vervalt deze terug aan FTB.
 • De entreebewijzen staan op naam (ID verplicht) en mogen niet worden weggegeven of verhandeld. Indien wordt geconstateerd dat de entreebewijzen wel worden weggegeven of verhandeld, worden de entreebewijzen ongeldig gemaakt.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten en/of entreebewijzen voor andere evenementen en/of andere datums.
 • Winnaars kunnen geen aanspraak maken op een vervangende prijs of vervangingswaarde.
 • Een deelnemer kan per actie slecht één keer voor een prijs in aanmerking komen. 

Deelnemende evenementen

18hrs Festival
(13 juli 2019 in Zaandam)
Boulevard Outdoor(29 juni 2019 in Wierden)
Chin Chin Festival(6 juli 2019 in Amsterdam)
City of Dance Weekend(19 – 21 juli 2019 in Middelburg). Alleen geldig op zondag
Daydream Festival(13 juli 2019 in Best)
Den Haag Outdoor(17 aug 2019 in Den Haag)
Diynamic Festival(1 juni 2019 in Amsterdam)
Festifoort(29 juni 2019 in Amersfoort)
Festival Macumba(27 juli 2019 in Ouderkerk aan de Amstel)
Free Your Mind Festival(1 juni 2019 in Arnhem)
Freshtival Weekend(8 – 9 juni 2019 in Enschede). Alleen geldig op zaterdag
Green Garden(24 aug 2019 in Den Haag)
Harmony of Hardcore(8 juni 2019 in Erp)
Heaven Outdoor(27 juli 2019 in Vlaardingen)
Indian Summer Festival(29 juni 2019 in Langedijk)
In Retraite Festival(5 juli 2019 in Ottersum)
Jungle Festival(7 sep 2019 in Eindhoven)
Lakedance(10 aug 2019 in Best)
Liquicity Festival(19 – 22 juli 2019 in Oudkarspel). 50% dag / 50% weekend
Loveland Festival(10 – 12 aug 2019 in Amsterdam). Alleen geldig op zondag
Nazomeren Festival(14 sep 2019, locatie nog onbekend)
New Grounds Festival(8 juni 2019 in Almere)
Op Dreef Festival(1 – 2 juni 2019 in Roermond)
Smerrig Zomerweekender(26 – 28 juli 2019 in Den Bosch)
Verknipt Festival(22 juni 2019 in De Meern)
We Love the 90's Festival(24 augustus 2019 in Nijmegen)
Zomerpop(6 – 8 sep 2019 in Hoogwoud). Alleen geldig op zaterdag
Mystery festival #1T.B.A.
Mystery festival #2T.B.A.
Mystery festival #3
T.B.A.
 • Bij meerdaagse evenementen is de prijs in sommige gevallen alleen geldig voor een gedeelte (bijvoorbeeld één van de dagen)van het evenement. Zie het overzicht hierboven.
 • Follow the Beat heeft geen invloed op de doorgang van de evenementen.
 • Indien een evenement geannuleerd wordt, dan vervalt deze uit de prijs.
 • Let op! Deelnemende evenementen hanteren mogelijk een afwijkende minimale leeftijdsgrens.
 • Deelnemende evenementen behouden het recht je de toegang te weigeren/ ontzeggen overeenkomstig met hun algemene voorwaarden.

Overig

 • Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend. Winnaars hebben geen recht op compensatie.
 • FTB is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt FTB zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan en/of prijzen te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft FTB het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten de prijs niet uit te keren.
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan FTB. 
 • De winnaars zijn tijdens het bezoeken van de deelnemende evenementen verantwoordelijk om goed voor hun eigen gezondheid te zorgen.
 • FTB en de met haar samenwerkende derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door FTB beschikbaar gestelde prijzen.
 • FTB is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. FTB verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 • FTB verwerkt in het kader van deze actie de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam en e-mail adres.
 • Facebook is geen partij in deze promotie.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen worden gemaild naar: [email protected]
 • Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijf- en/ of spelfouten.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist FTB.

Privacy

 • Om mee te doen aan de actie moet je persoonsgegevens, zoals: je voornaam, achternaam en emailadres achterlaten.
 • Deze informatie wordt gebruikt om de prijs op naam te kunnen zetten en de prijs naar de winnaars te kunnen versturen.
 • Met uitzondering van de gegevens van de winnaars, zal FTB deze info niet met andere partijen delen. De gegevens van de winnaars wordt alleen met de deelnemende evenementen gedeeld, zodat zij de identiteit van de prijs houder kunnen controleren bij de ingang van het evenement.
 • Daarnaast kan FTB de gegevens zelf gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals: het versturen van een nieuwsbrief, het analyseren van statistieken, het optimaliseren van de website en het plaatsen van advertenties.
 • FTB bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om deze doelen te bereiken.
 • Vragen en klachten over ons privacy beleid kunnen worden gemaild naar: [email protected]