web_icon social_insta_icon circle_arrows_icon date_icon lineup_play_icon play_icon uber_icon booking_icon airbnb_icon location_icon social_sf_icon social_fb_icon social_tw_icon ticketswap_icon share_icon alarm_icon arrow_down_icon heart_icon empty_heart_icon plus_icon arrow_icon account_icon ftp_logo mobile facebook whatsapp twitter instagram cancel-circle ticket min plus icon_kruisje_fill icon_kruisje_line going like shirt id crowd track tent sun tickets location date itunes weblink icon_search

< Actievoorwaarden Gouden Festival Ticket 2023 - Winter (FTB)

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Gouden Festival Ticket 2023 - Winter" van Follow the Beat B.V, gevestigd te Amsterdam (KvK-nummer 67234283), hierna te noemen "FTB".
 • Het doel van de actie is het promoten van FTB door middel van een promotioneel kansspel waarin een aantal prijzen worden toegekend aan deelnemers.

Actie & deelname

 • De actie loopt van maandag 18 september t/m zondag 15 oktober 2023, 23:59 uur.
 • Je neemt deel aan de actie door dit aanmeldingsformulier volledig in te vullen én onze Facebookpagina en Instagram pagina te liken/ volgen.
 • Door het aanmeldingsformulier in te vullen ga je akkoord met deze actievoorwaarden en ons privacy statement
 • Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. 
 • Deelname is uitgesloten voor een ieder niet woonachtig in Nederland.
 • Deelname aan de actie is gratis. 
 • Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Prijzen

 • Het Gouden Festival Ticket (de "Prijs") is een festival passe-partout die de winnaar(s) gratis toegang geeft tot één of meerdere dagen van de 20+ deelnemende evenementen.*
 • De Prijs is geldig voor twee personen. 
 • De totale consumentenwaarde van de Prijs is minimaal €2.000.
 • Het prijzenpakket bestaat uit 20 Gouden Festival Tickets die ieder toegang bieden voor twee personen. Een klein aantal van de tickets worden via een samenwerking met Vodafone-Ziggo verloot. Voor meer informatie zie de toelichting onder het kopje "Samenwerking Vodafone-Ziggo".
 • De winnaar(s) worden geloot vanuit alle binnengekomen aanmeldingen.
 • De winnaar(s) worden tussen zondag 15 oktober 23:59 uur en dinsdag 17 oktober 2023 23:59 uur bepaald en bekend gemaakt.
 • De winnaar(s) worden bekend gemaakt via onze Facebookpagina en Instagram pagina krijgen tevens een persoonlijk bericht per e-mail.
 • Winnaars moeten uiterlijk drie weken voor een deelnemend evenement per email melden of ze een evenement willen bezoeken.
 • De prijzen worden aan de hand van die bevestiging per evenement uitgereikt in de vorm van e-tickets en/of gastenlijstplekken.
 • FTB is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige ingevoerde gegevens door de deelnemer ofwel winnaars. Indien de gewonnen prijs niet kan worden verstuurd vervalt deze terug aan FTB.
 • De entreebewijzen staan op naam (ID verplicht) en mogen niet worden weggegeven of verhandeld. Indien wordt geconstateerd dat de entreebewijzen wel worden weggegeven of verhandeld, worden de entreebewijzen ongeldig gemaakt.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten en/of entreebewijzen voor andere evenementen en/of andere datums.
 • Winnaars kunnen geen aanspraak maken op een vervangende prijs of vervangingswaarde.
 • Een deelnemer kan per actie slecht één keer voor een prijs in aanmerking komen.

Deelnemende evenementen

Day Affair Eindhoven(7 oktober 2023 in Eindhoven)
Dagvlinder(7 oktober 2023 in Rotterdam)
Kletskoek(14 oktober 2023 in Best)
010 Classics(21 oktober 2023 in Rotterdam)
PMHT Festival(27 oktober 2023 in Tilburg)
Smerrig Halloween(28 oktober 2023 in Den Bosch)
Papi Chulo XL(4 november 2023 in Rotterdam)
Kuipvrees Festival(4 november 2023 in Rotterdam)
Wooferland, Mazzo & The Beginning (11 november 2023 in Amsterdam)
OWAP(25 november 2023 in Amsterdam)
Happy Feelings Herfstfestival(25 november 2023 in Amsterdam)
Winter Park Festival(25 november 2023 in Eindhoven)
PRSPCT XL32(2 december 2023 in Rotterdam)
Winter of Love(9 december 2023 in Amsterdam)
Extrema Noir(16 december 2023 in Hasselt, België)
Papi Chulo Indoor Festival(23 december 2023 in Eindhoven)
The Promised Land Winter(6 januari 2024 in Amsterdam)
Grotesque Indoor (3 januari 2024 in Rotterdam)
 BLUE Winterfestival (9-12 februari 2024 in Rotterdam)
Zeumer Winterfestival(10 februari 2024 in Zeumer)
 • Bij meerdaagse evenementen is de prijs in sommige gevallen alleen geldig voor een gedeelte van het evenement (bijvoorbeeld één van de dagen). In dat geval geven we het specifiek aan in het overzicht hierboven.
 • Follow the Beat heeft geen invloed op de doorgang van de evenementen.
 • Indien een evenement geannuleerd wordt, dan vervalt deze uit de prijs.
 • Let op! Deelnemende evenementen hanteren mogelijk een afwijkende minimale leeftijdsgrens.
 • Deelnemende evenementen behouden het recht je de toegang te weigeren/ ontzeggen overeenkomstig met hun algemene voorwaarden. 

Overig

 • Aan deelname aan en/of aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemers en winnaars hebben geen recht op compensatie.
 • FTB is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • In geval (van een verdenking) van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt FTB zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan en/of prijzen te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft FTB het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten de prijs niet uit te keren.
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan FTB. 
 • De winnaars zijn tijdens het bezoeken van de deelnemende evenementen verantwoordelijk om goed voor hun eigen gezondheid te zorgen.
 • FTB en de met haar samenwerkende derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door FTB beschikbaar gestelde prijzen.
 • FTB is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. FTB verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 • FTB verwerkt in het kader van deze actie de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, leeftijd en e-mail adres.
 • Facebook, Instagram en/of Meta is geen partij in deze promotie.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen worden gemaild naar: [email protected]
 • Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijf- en/ of spelfouten.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist FTB.

Samenwerking Vodafone-Ziggo

FTB heeft gedurende de Gouden Festival Ticket actie een samenwerking met het merk Vodafone-Ziggo. Er zullen een klein aantal Gouden Festival Tickets te winnen zijn via Priority (het loyalty programma van Vodafone-Ziggo) in (een deel van) de, in het hoofdstuk "Actie & deelname" bovengenoemde, actieperiode Het Vodafone-Ziggo onderdeel van de Gouden Festival Ticket actie heeft andere actievoorwaarden en een andere looptijd dan het Follow the Beat onderdeel van de actie. De actievoorwaarden voor het Vodafone-Ziggo onderdeel lees je hier.

Privacy

 • Dit privacy statement is een aanvulling op ons algemene privacy statement. In de gevallen waar de bepalingen met elkaar botsen, gaan de bepalingen uit deze actievoorwaarden voor.
 • Om mee te doen aan de actie moet je verplicht persoonsgegevens, zoals: je voornaam, achternaam, leeftijd en e-mailadres achterlaten.
 • Deze informatie wordt onder andere gebruikt om de minimale leeftijd te controleren, de prijs op naam te kunnen zetten en de prijs naar de winnaars te kunnen versturen.
 • De gegevens van de winnaars worden alleen met de deelnemende evenementen gedeeld, zodat zij de identiteit van de prijshouder(s) kunnen controleren bij de ingang van het evenement.
 • Deelnemers wordt gevraagd om nog meer informatie achter te laten, zoals: geslacht, woonplaats/ provincie en festival voorkeur.
 • Deze informatie wordt gebruikt om de interesse naar deelnemende festival te identificeren. 
 • FTB zal de persoonsgegevens van deelnemers met de deelnemende festivals delen, maar alleen met de deelnemende festivals waarnaar de deelnemer interesse heeft getoond en alleen mits de deelnemer hier via een opt-in toestemming voor heeft gegeven. 
 • Daarnaast kan FTB de gegevens zelf gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals: het versturen van een nieuwsbrief, het promoten van soortgelijke evenementen, het analyseren van statistieken, het optimaliseren van de website en het plaatsen van advertenties.
 • FTB bewaart je gegevens ten minste twee jaar, maar mogelijk langer indien noodzakelijk voor bovenstaande doeleinden.
 • Vragen en klachten over ons privacy beleid kunnen worden gemaild naar: [email protected]