web_icon social_insta_icon circle_arrows_icon date_icon lineup_play_icon play_icon uber_icon booking_icon airbnb_icon location_icon social_sf_icon social_fb_icon social_tw_icon ticketswap_icon share_icon alarm_icon arrow_down_icon heart_icon empty_heart_icon plus_icon arrow_icon account_icon ftp_logo mobile facebook whatsapp twitter instagram cancel-circle ticket min plus icon_kruisje_fill icon_kruisje_line going like shirt id crowd track tent sun tickets location date itunes weblink icon_search

< Actievoorwaarden Gouden Festival Ticket 2021

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Gouden Festival Ticket 2021" van Follow the Beat B.V, gevestigd te Amsterdam (KvK-nummer 67234283), hierna te noemen "FTB".
 • Het doel van de actie is het promoten van de deelnemende evenementen, de (eventuele) sponsor of joint-promoter en FTB door middel van een promotioneel kansspel waarin een aantal prijzen worden toegekend aan deelnemers.

Actie & deelname

 • De actie loopt van dinsdag 1 juni t/m woensdag 30 juni 2021, 19:00 uur
 • Je neemt deel aan de actie door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen én onze Facebookpagina te liken.
 • Door het aanmeldingsformulier in te vullen ga je akkoord met deze actievoorwaarden en ons privacy statement
 • Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. 
 • Deelname is uitgesloten voor een ieder niet woonachtig in Nederland.
 • Deelname aan de actie is gratis. 
 • Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Prijzen

 • Het Gouden Festival Ticket (de "Prijs") is een festival passe-partout dat de winnaar gratis toegang geeft tot één of meerdere dagen van de 25 deelnemende evenementen.
 • De prijs is geldig voor twee personen. 
 • De totale consumentenwaarde van de prijs is minimaal €2.200.
 • Het totale prijzenpakket bestaat uit 15(x2) Gouden Festival Tickets. 
 • De winnaar(s) worden geloot vanuit alle binnengekomen aanmeldingen.
 • De winnaar(s) worden na woensdag 30 juni 19:00 uur bepaald en bekend gemaakt.
 • De winnaar(s) worden bekend gemaakt via onze Facebookpagina en krijgen tevens een persoonlijk bericht per e-mail.
 • Winnaars moeten uiterlijk twee weken voor een deelnemend evenement per email melden of ze het evenement willen bezoeken.
 • De prijzen worden aan de hand van die bevestiging per evenement uitgereikt in de vorm van e-tickets en/of gastenlijstplekken.
 • FTB is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige ingevoerde gegevens door de deelnemer ofwel winnaars. Indien de gewonnen prijs niet kan worden verstuurd vervalt deze terug aan FTB.
 • De entreebewijzen staan op naam (ID verplicht) en mogen niet worden weggegeven of verhandeld. Indien wordt geconstateerd dat de entreebewijzen wel worden weggegeven of verhandeld, worden de entreebewijzen ongeldig gemaakt.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten en/of entreebewijzen voor andere evenementen en/of andere datums.
 • Winnaars kunnen geen aanspraak maken op een vervangende prijs of vervangingswaarde.
 • Een deelnemer kan per actie slecht één keer voor een prijs in aanmerking komen.

Deelnemende evenementen

777Festival(11 september 2021 in Den Haag)
Back to the 90's Festival(25 september 2021 in Rotterdam)
Boulevard Outdoor(3 juli 2021 in Wierden)
Breda in Concert(31 juli 2021 in Breda)
Central Park(18 - 19 september 2021 in Utrecht)
Crazy Sexy Cool(7 augustus 2021 in Rotterdam)
Dance Valley(14 augustus 2021 in Velsen)
Den Haag Outdoor(28 augustus 2021 in Den Haag)
Dream Village(11 - 12 september 2021 in Bavel)
Dutch Valley(15 augustus 2021 in Velsen)
Festival Strand(27 - 28 augustus 2021 in Utrecht)
Free Your Mind Festival(31 juli 2021 in Arnhem)
Geheime Liefde(7 - 8 augustus 2021 in Bunnik) Alleen geldig voor zondag
Ground Zero(28 augustus 2021 in Wilp)
Guilty Pleasure Festival(10 - 11 juli 2021 in Amsterdam)
Juicy Festival(28 augustus 2021 in Amsterdam)
LatinVillage Festival(21 - 22  augustus 2021 in Velsen)
Liquicity Festival(16 - 19 juli 2021 in Geestmerambacht)
Marco Carola & Guests(18 - 19 augustus 2021 in Amsterdam)
Op Dreef Festival(14 - 15 augustus 2021 in Reuver)
Pal Mundo Outdoor(3 juli 2021 in Scheveningen)
Pandemonium - pre gathering(25 september 2021 in Amsterdam)
Sunglow(11 september 2021 in Mijnsheerenland)
TIKTAK Festival(18 september 2021 Rotterdam)
Valtifest(4 september 2021 in Amsterdam)


 • Bij meerdaagse evenementen is de prijs in sommige gevallen alleen geldig voor een gedeelte van het evenement (bijvoorbeeld één van de dagen). In dat geval geven we het specifiek aan in het overzicht hierboven.
 • Follow the Beat heeft geen invloed op de doorgang van de evenementen.
 • Indien een evenement geannuleerd wordt, dan vervalt deze uit de prijs.
 • Let op! Deelnemende evenementen hanteren mogelijk een afwijkende minimale leeftijdsgrens.
 • Deelnemende evenementen behouden het recht je de toegang te weigeren/ ontzeggen overeenkomstig met hun algemene voorwaarden.

Corona

 • Indien de actie gedeeltelijk of in z'n geheel niet door kan gaan vanwege corona gerelateerde oorzaken, dan zal FTB een praktische oplossing proberen te vinden. Bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot; het verplaatsen van een festival, het vervangen van een festival en het verplaatsen van de actie naar een later moment in 2021 of naar een volgend jaar. FTB kan hierover echter geen garanties geven. In het slechtste geval moet FTB de actie annuleren en kan er geen vervangen of andersoortige oplossing geboden worden. 

Overig

 • Aan deelname aan en/of aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemers en winnaars hebben geen recht op compensatie.
 • FTB is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt FTB zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan en/of prijzen te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft FTB het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten de prijs niet uit te keren.
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan FTB. 
 • De winnaars zijn tijdens het bezoeken van de deelnemende evenementen verantwoordelijk om goed voor hun eigen gezondheid te zorgen.
 • FTB en de met haar samenwerkende derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door FTB beschikbaar gestelde prijzen.
 • FTB is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. FTB verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 • FTB verwerkt in het kader van deze actie de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam en e-mail adres.
 • Facebook is geen partij in deze promotie.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen worden gemaild naar: [email protected]
 • Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijf- en/ of spelfouten.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist FTB.

Privacy

 • Dit privacy statement is een aanvulling op ons algemene privacy statement. In de gevallen waar de bepalingen met elkaar botsen, gaan de bepalingen uit deze actievoorwaarden voor.
 • Om mee te doen aan de actie moet je verplicht persoonsgegevens, zoals: je voornaam, achternaam, leeftijd en e-mailadres achterlaten.
 • Deze informatie wordt gebruikt om de minimale leeftijd te controleren, de prijs op naam te kunnen zetten en de prijs naar de winnaars te kunnen versturen.
 • De gegevens van de winnaars worden alleen met de deelnemende evenementen gedeeld, zodat zij de identiteit van de prijshouder(s) kunnen controleren bij de ingang van het evenement.
 • Deelnemers kunnen optioneel nog meer informatie achterlaten, zoals: geslacht, woonplaats/ provincie en festival voorkeur.
 • Deze informatie wordt gebruikt om de interesse naar deelnemende festival te identificeren. 
 • FTB zal de persoonsgegevens van deelnemers alleen met de festival partners delen, van de festival waarnaar de deelnemer interesse heeft getoond, en alleen mits de deelnemer hier via een opt-in toestemming voor heeft gegeven. 
 • Daarnaast kan FTB de gegevens zelf gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals: het versturen van een nieuwsbrief, het analyseren van statistieken, het optimaliseren van de website en het plaatsen van advertenties.
 • FTB bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om deze doelen te bereiken.
 • Vragen en klachten over ons privacy beleid kunnen worden gemaild naar: [email protected]