web_icon social_insta_icon circle_arrows_icon date_icon lineup_play_icon play_icon uber_icon booking_icon airbnb_icon location_icon social_sf_icon social_fb_icon social_tw_icon ticketswap_icon share_icon alarm_icon arrow_down_icon heart_icon empty_heart_icon plus_icon arrow_icon account_icon ftp_logo mobile facebook whatsapp twitter instagram cancel-circle ticket min plus icon_kruisje_fill icon_kruisje_line going like shirt id crowd track tent sun tickets location date itunes weblink icon_search

< Actievoorwaarden Gouden Festival Ticket 2022 (Jumbo - Axe, Dove, Rexona en Zwitsal)

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Gouden Festival Ticket 2022" van Follow the Beat B.V, gevestigd te Amsterdam (KvK-nummer 67234283), hierna te noemen "FTB".
 • Het doel van de actie is het promoten van FTB door middel van een jureerbare prestatie waarin een aantal prijzen worden toegekend aan deelnemers.

Actie & deelname

 • De actie loopt van woensdag 11 mei t/m dinsdag 31 mei 2022, 23:59 uur.
 • Je neemt deel aan de actie door minimaal 2 actieproducten te kopen en dit aanmeldingsformulier volledig in te vullen, inclusief de hierin opgenomen prijsvraag en het uploaden van je kassabon.
 • De deelnemende actieproducten zijn: alle Axe, Dove en Rexona producten en alle Zwitsal deodorant producten.
 • Door het aanmeldingsformulier in te vullen ga je akkoord met deze actievoorwaarden en ons privacy statement.
 • Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. 
 • Deelname is uitgesloten voor een ieder niet woonachtig in Nederland.
 • Deelname aan de actie is gratis. 
 • Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Prijzen

 • Het Gouden Festival Ticket (de "Prijs") is een festival passe-partout die de winnaar(s) gratis toegang geeft tot één of meerdere dagen van de 30 deelnemende evenementen. *
 • De Prijs is geldig voor twee personen. 
 • De totale consumentenwaarde van de Prijs is minimaal €2.500.
 • Het totale prijzenpakket bestaat uit 10 Gouden Festival Tickets die ieder toegang bieden voor twee personen. 
 • De winnaar(s) worden gekozen aan de hand van de ingevulde prijsvraag. De antwoorden van deelnemers worden beoordeeld op originaliteit. Op basis van deze beoordeling worden 10 winnaars gekozen.
 • De winnaar(s) worden na dinsdag 31 mei 23:59 uur en voor 7 juni 2022 bepaald en bekend gemaakt.
 • De winnaar(s) worden bekend gemaakt via een persoonlijk bericht per e-mail.
 • Winnaars moeten uiterlijk drie weken voor een deelnemend evenement per email melden of ze het evenement willen bezoeken.
 • De prijzen worden aan de hand van die bevestiging per evenement uitgereikt in de vorm van e-tickets en/of gastenlijstplekken.
 • FTB is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige ingevoerde gegevens door de deelnemer ofwel winnaars. Indien de gewonnen prijs niet kan worden verstuurd vervalt deze terug aan FTB.
 • De entreebewijzen staan op naam (ID verplicht) en mogen niet worden weggegeven of verhandeld. Indien wordt geconstateerd dat de entreebewijzen wel worden weggegeven of verhandeld, worden de entreebewijzen ongeldig gemaakt.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten en/of entreebewijzen voor andere evenementen en/of andere datums.
 • Winnaars kunnen geen aanspraak maken op een vervangende prijs of vervangingswaarde.
 • Een deelnemer kan per actie slecht één keer voor een prijs in aanmerking komen.

Deelnemende evenementen

18hrs Festival(9 - 10 juli 2022 in Zaandam)
A Day at the Park(17 september 2022 in Rotterdam)
Boulevard Outdoor(25 juni 2022 in Wierden)
Breda in Concert(30 juli 2022 in Breda)
Central Park(18 - 19 juni 2022 in Utrecht, alleen geldig voor de zondag)
Crazy Sexy Cool(6 augustus 2022 in Rotterdam)
Dance Valley(13 augustus 2022 in Velsen)
Den Haag Outdoor(18 juni 2022 in Den Haag)
Dream Village(10 - 11 september 2022 in Breda)
Dutch Valley(14 augustus 2022 in Velsen)
Festival Strand(26 - 27 augustus 2022 in Utrecht)
Ground Zero(27 augustus 2022 in Wilp)
Guilty Pleasure Festival(9 - 10 juli 2022 in Amsterdam)
Into the Summer(18 juni 2022 in Zwolle)
Lago Lago(1 - 3 juli 2022 in Braamt)
Lakedance(13 augustus 2022 in Best)
LatinVillage Festival(20 - 21  augustus 2022 in Velsen)
Lief Festival(3 september 2022 in Utrecht)
Liquicity Festival(15 - 18 juli 2022 in Geestmerambacht)
OH MY! Festival(25 - 26 juni 2022 in Rotterdam)
Op Dreef Festival(4 - 5 juni 2022 in Reuver)
Pal Mundo Festival(2 - 3 juli 2022 in Den Haag)
Smerrig Zomerweekender(16 - 17 juli 2022 in Den Bosch)
Summerpark(3 juli 2022 in Almere)
Sunglow(10 september 2022 in Mijnsheerenland)
TIKTAK Festival(17 september 2022 Rotterdam)
Ultrasonic Festival(9 juli 2022 in Maarssen)
Valtifest(3 september 2023 in Amsterdam)
We Love the 90's(27 augustus 2022 in Nijmegen)

* In de communicatie over deze winactie wordt gerefereerd aan 30 deelnemende evenementen. ICONS Live is echter kort voor de start van de winactie gecancelled. Om die reden bestaat de winactie uit 29 deelnemende evenementen. Mogelijk wordt er tijdens / na de winactie nog een ander evenement toegevoegd. Winnaars zullen hier door Follow The Beat van op de hoogte worden gesteld.

 • Bij meerdaagse evenementen is de prijs in sommige gevallen alleen geldig voor een gedeelte van het evenement (bijvoorbeeld één van de dagen). In dat geval geven we het specifiek aan in het overzicht hierboven.
 • Follow the Beat heeft geen invloed op de doorgang van de evenementen.
 • Indien een evenement geannuleerd wordt, dan vervalt deze uit de prijs.
 • Let op! Deelnemende evenementen hanteren mogelijk een afwijkende minimale leeftijdsgrens.
 • Deelnemende evenementen behouden het recht je de toegang te weigeren/ ontzeggen overeenkomstig met hun algemene voorwaarden. 

Overig

 • Aan deelname aan en/of aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemers en winnaars hebben geen recht op compensatie.
 • FTB is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • In geval (van een verdenking) van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt FTB zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan en/of prijzen te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft FTB het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten de prijs niet uit te keren.
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan FTB. 
 • De winnaars zijn tijdens het bezoeken van de deelnemende evenementen verantwoordelijk om goed voor hun eigen gezondheid te zorgen.
 • FTB en de met haar samenwerkende derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door FTB beschikbaar gestelde prijzen.
 • FTB is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. FTB verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 • FTB verwerkt in het kader van deze actie de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, leeftijd en e-mail adres.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen worden gemaild naar: [email protected]
 • Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijf- en/ of spelfouten.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist FTB.

Privacy

 • Dit privacy statement is een aanvulling op ons algemene privacy statement. In de gevallen waar de bepalingen met elkaar botsen, gaan de bepalingen uit deze actievoorwaarden voor.
 • Om mee te doen aan de actie moet je verplicht persoonsgegevens, zoals: je voornaam, achternaam, leeftijd en e-mailadres achterlaten.
 • Deze informatie wordt onder andere gebruikt om de minimale leeftijd te controleren, de prijs op naam te kunnen zetten en de prijs naar de winnaars te kunnen versturen.
 • De gegevens van de winnaars worden alleen met de deelnemende evenementen gedeeld, zodat zij de identiteit van de prijshouder(s) kunnen controleren bij de ingang van het evenement.
 • Deelnemers wordt gevraagd om nog meer informatie achter te laten, zoals: geslacht, woonplaats/ provincie en festival voorkeur.
 • Deze informatie wordt gebruikt om de interesse naar deelnemende festival te identificeren. 
 • FTB zal de persoonsgegevens van deelnemers met de deelnemende festivals delen, maar alleen met de deelnemende festivals waarnaar de deelnemer interesse heeft getoond en alleen mits de deelnemer hier via een opt-in toestemming voor heeft gegeven. 
 • Daarnaast kan FTB de gegevens zelf gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals: het versturen van een nieuwsbrief, het promoten van soortgelijke evenementen, het analyseren van statistieken, het optimaliseren van de website en het plaatsen van advertenties, maar alleen mits de deelnemer hier via een opt-in toestemming voor heeft gegeven. 
 • FTB bewaart je gegevens ten minste twee jaar, maar mogelijk langer indien noodzakelijk voor bovenstaande doeleinden.
 • Vragen en klachten over ons privacy beleid kunnen worden gemaild naar: [email protected]